Administrator

Bent-Ove Feldung

Mail: bof@homannlaw.dk

Møderet for Højesteret
Kompagnon i Advokatfirmaet Collin I/S CVR. nr. 57477628

Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet 1976

Erhvervsforløb

Collin, Rørdam & Co. 1976-1994, Advokaterne Amagertorv 11/Homann (navneændring 2007) fra 1994

Medlemskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Danske Advokater

Sprog

Dansk og engelsk

Tillidshverv

Bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem og direktør i en række erhvervsdrivende selskaber og fonde, herunder Oda & Hans Svenningsens Fond, Smeds Oceanografiske Fond, Tømrermester Jim Jensen A/S, Sandgreen A/S, Svenningsen A/S og Smeds Ejendomsaktieselskab, samt autoriseret bobestyrer ved Frederiksberg Skifteret